Yasama Dokunulmazlığı (Bilgi Notları)

• Yasama dokunulmazlığı ceza davasına karşı korur; hukuk davası için dokunulmazlığın kaldırılması gerekmez.

• Yasama dokunulmazlığını TBMM kaldırabilir.

• TBMM, yasama dokunulmazlığını toplantıya katılanların salt çoğunluğunun kararı ile kaldırır. (Adi Çoğunluk)

• Dokunulmazlıktan feragat mümkün değildir.

• Yasama dokunulmazlığının kaldırılması kararı sadece belirli bir suç iddiası için geçerlidir. Aynı milletvekili için birden fazla suç iddiası varsa her biri için dokunulmazlığın ayrı ayrı kaldırılması gerekir.

• Yasama dokunulmazlığından Cumhurbaşkanı yardımcısı ve bakanlar da yararlanır.

• Dokunulmazlığın kaldırılması kararının iptali istemiyle, dokunulmazlığı kaldırılan milletvekili veya başka herhangi bir milletvekili Anayasa Mahkemesi’nde dava açabilir(7 gün-15 gün). Dokunulmazlığı kaldırılan Cumhurbaşkanı yardımcısı ve bakanlar da Anayasa Mahkemesi’nde dava açabilir.

• Dokunulmazlığın kaldırılması milletvekilliğini sona erdirmez.

• Dokunulmazlığı kaldırılan milletvekilinin, yargılama süreci devam ederken bir sonraki seçimde aday olabilmesi için bu davada aklanması (beraat etmesi) gerekmez.

• Dokunulmazlığı kaldırılan milletvekili bir daha seçilmesi halinde dokunulmazlık zırhını yeniden kazanır; yani cezai süreç kesilir ve devamı için dokunulmazlığın yeniden kaldırılması gerekir.

• Dokunulmazlığı kaldırılan milletvekilinin milletvekilliğine engel olmayan bir hüküm giymesi halinde, hükmün infazı milletvekilliği sonrasına ertelenir.

• Dokunulmazlığı kaldırılan milletvekilinin milletvekilliğine engel bir hüküm giymesi halinde, kesin hükmün Genel Kurula okunması ile milletvekilliği sona erer; bir daha da aday olamaz.

Son Gönderiler

Yorum Yap