Nafaka Türleri

Yoksulluk Nafakası

Boşanma nedeniyle yoksulluğa düşecek olan tarafın diğer taraftan mali gücü oranında süresiz olarak geçimini sağlamak maksadıyla istediği nafakadır. Nafaka yükümlüsünün kusurlu olması aranmaz. Ancak kusuru da diğer tarafa göre daha ağır olmamalıdır.

İştirak Nafakası

Müşterek çocukların eğitimi, bakımı ve diğer giderlerinin karşılanması için çocuğun velayetinin kendisine bırakılmayan eş aleyhine ve onun gücü oranında hükmolunan nafakadır.

Tedbir Nafakası

Boşanma davası devam ederken ihtiyacı olan tarafa diğer tarafça barınması ve geçimi için ödenen nafakadır. Buna hükmedilirken davayı kimin açtığı, hangi tarafın kusurlu olduğu gibi hususlar göz önünde tutulmaz. Boşanma davasının açıldığı tarihte başlar, boşanmanın kesinleştiği tarihte sona erer.

Yardım Nafakası

Yardım edilmediği takdirde yoksulluğa düşecek olan kişinin diğer aile bireylerinden talep ettiği nafakadır. Mirastaki sıraya göre, yani önce alt soydan sonra üst soydan en son da kardeşlerden istenebilir. Kardeşlerden yardım nafakası talep edilebilmesinin şartı kardeşlerin refah içinde yaşamalarıdır.

Son Gönderiler

Yorum Yap