Hukuk Devletinin Unsurları

• Anayasa yargısının mevcut olması

• İdari yargı sisteminin mevcut olması

• Yargı Bağımsızlığı

• Kanuni Hakim Güvencesi

• Temel hak ve özgürlüklerin güvence altına alınması

• Kuvvetler ayrılığının benimsenmesi

• Hukukun genel ilkelerine bağlılık

• Ceza hukukunun evrensel ilkelerinin uygulananması

• Kanun önünde eşitlik

• İdarenin mali sorumluluğu

• Düzenli idare ilkesi

Son Gönderiler

Yorum Yap