Meşru Müdafaa / Zorunluluk Hali

Meşru Müdafaa Zorunluluk hali
Haksız saldırı sadece insandan kaynaklı olmalıdır.Ağır ve muhakkak bir tehlike olmalıdır.
Meşru müdafaaya karşı meşru müdafaa yapılamaz.Fail, tehlikeye bilerek neden olmamalıdır.
Failin tazminat sorumluluğu ortadan kalkar.Ağır ve muhakkak tehlike; İnsan hareketlerinden, hayvan saldırılarından ya da doğal olaylardan kaynaklı olabilir.
Failin kendisi haksız saldırıya neden olursa meşru müdafaadan faydalanabilir.Failin tehlikeye göğüs germe yükümlülüğü olmamalıdır.(polis miting alanını bırakıp kaçamaz)
Haksız saldırı devam ediyor olmalıdır.Ağır ve muhakkak bir tehlike ile karşı karşıya kalan kimsenin, üçüncü bir kişiye ya da onun malına verdiği zarardan dolayı cezalandırılmaz.
Gerçekleşen, gerçekleşmesi ya da tekrarı muhakkak haksız bir saldırı olmalıdır.Ağır ve muhakkak bir tehlike ile karşı karşıya kalan kimse kendisinin ya da üçüncü bir kimsenin hakkını korumak için bu haktan faydalanabilir.
Saldırı ile savunmada zararlar arasında oran olmalıdır. Ağır ve muhakkak tehlikeyle başkasının hakkına verilen zarar arasında oran bulunmalıdır.
Fiilin haksız sayılabilmesi için failin isnat edilebilir ya da cezalandırılabilir olması gerekmez.Korunan hak feda edilen hakka ya eşit olmalı ya da ondan üstün olmalıdır.
Haksız saldırı icrai de olabilir ihmali de olabilir dolayısıyla ihmali ve icrai saldırılara karşı meşru müdafaa mümkündür. Failin tazminat sorumluluğu saklıdır.
Failin meşru müdafaadan faydalanabilmesi için haksız fiilin suç teşkil etmesi gerekmez.

Son Gönderiler

Yorum Yap