Mal Değişimi(Trampa) Sözleşmesi

• Mal değişimi sözleşmesi, taraflardan birinin diğer tarafa bir veya birden çok şeyin zilyetlik ve mülkiyetini, diğer tarafın da karşı edim olarak başka bir veya birden çok şeyin zilyetlik ve mülkiyetini devretmeyi üstlendiği sözleşmedir.

• Tam iki tarafa borç yükleyen rızai sözleşme niteliğindedir.

• Trampa edenlerden her biri vereceği mal için satıcı; öteki tarafın alacağı mal için de alıcı sayılır.

• Trampanın konusu taşınırlar, taşınmazlar ve haklardır.

• Satış sözleşmesine ilişkin hükümleri mal değişim sözleşmesine de uygulanır.

• Satış sözleşmesinin zapttan ve ayıptan sorumluluğa ilişkin hükümleri ise uygun düştüğü ölçüde, mal değişim sözleşmesine de uygulanır. Çünkü bu sözleşmede bedel ödeme borcu söz konusu olmadığı gibi ayıp ve zapt konusunda her iki taraf da satıcı durumundadır.

• Taşınırlarla ilgili trampa sözleşmesi şekle bağlı değilken; tapuya kayıtlı taşınmazlarla ilgili ise resmi şekle tabidir. Taraflardan birinin edimi bile tapuya kayıtlı taşınmazsa sözleşme resmi şekilde yapılmadıkça geçerli olmaz.

Son Gönderiler

Yorum Yap