İdare Hukuku | Test-2

1) Aşağıdakilerden hangisi idare hukukuna kaynak oluşturmaz?

Doğru! Yanlış!

İdare hukuku içtihatlara dayalıdır. Örf ve adet hukuku kuralları özel hukuk için kaynak olabilirken idare hukukunun kaynağı değildir. Hakimlik Akademisi

2) Aşağıdakilerden hangisinin devlet teşkilatı dışında kamu tüzel kişiliği vardır?

Doğru! Yanlış!

Yükseköğretim Kurulu'nun devlet teşkilatı dışında kamu tüzel kişiliği vardır ve kararlarını kanunların izin verdiği ölçüde özerk biçimde alır. Diğer şıklarda görülen kurumlar kamu tüzel kişiliğine sahip değildir; bu kurumlar devlet teşkilatı içinde yer alır; genel bütçeye dahildir, Cumhurbaşkanı ve bağlı oldukları Bakan tarafından alınan kararları uygulamakla yükümlüdürler. Hakimlik Akademisi

3) Aşağıdakilerden hangisi belediye meclisinin bilgi edinme ve denetim yetkisini kullanabileceği yollardan biri değildir ?

Doğru! Yanlış!

Belediye meclisi bilgi edinme ve denetim yetkisini soru, genel görüşme, gensoru, denetim komisyonu ve faaliyet raporunu değerlendirme yolları ile kullanır. Hakimlik Akademisi

4) Aşağıdakilerden hangisi il idare kurulu üyesi değildir ?

Doğru! Yanlış!

Mal müdürü İlçe İdare Kurulu üyesidir. İl idare Kurulu Vali ya da Vali yardımcısı başkanlığında toplanır. Vali'ye danışmanlık yapar. Hakimlik Akademisi

5) Yönetmeliklerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır ?

Doğru! Yanlış!

Toplumun tümünü ilgilendiren yönetmeliklerin yargısal denetimini Danıştay yapar. Fakat toplumun tümünü ilgilendirmeyen yönetmeliklerin yargısal denetimini idare mahkemesi yapar. Hakimlik Akademisi

6) Asılda aranan şartlara sahip vekil memur bulunmadığı takdirde hizmetin aksamadan yürütülebilmesi için boşalan bir göreve, asılda aranan en yakın şartlardaki memurun görevlendirilmesine ne ad verilir ?

Doğru! Yanlış!

Asılda aranan şartlara sahip vekil memur bulunmadığı takdirde hizmetin aksamadan yürütülebilmesi için boşalan bir göreve, asılda aranan en yakın şartlardaki memurun görevlendirilmesine "Tedvir" denir. Tedviren görevlendirilene bir hizmet tazminatı ödenmez. Hakimlik Akademisi

7) Memurların disiplin soruşturmaları ve bunlara ait sürelerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır ?

Doğru! Yanlış!

Memurluktan çıkarma cezasını gerektiren suçlarda, suçun işlendiğinin öğrenilmesinden itibaren en geç altı ay içinde soruşturmaya başlanmalı ve suçun işlendiği tarihten itibaren de, iki yıl içinde soruşturma tamamlamalıdır. Hakimlik Akademisi

8) Kamu hizmeti niteliği taşıyan özel teşebbüslerin, kamu yararının zorunlu kıldığı hallerde devlet tarafından cebren ücret karşılığı alınmasına ilişkin idarenin mal edinme yoluna ne ad verilir ?

Doğru! Yanlış!

Devletleştirme, idarenin kamu yararı gerekçesiyle özel teşebbüsleri ücret karşılığında satın almasıdır. Devletleştirme kanuni bir işlemdir. Dolayısıyla yargısal denetimi idari yargı değil, Anayasa Mahkemesi yapar. Hakimlik Akademisi

9) Ambulans ve itfaiye ekiplerinin ulaşmasının uzun zaman alacağı gerekçesiyle, trafik kazasında araç içinde sıkışmış kişiye kendi imkanlarıyla yardım eden kişinin, bu eyleminin kamusal alanda idari eylem olarak kabul edilmesi aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir ?

Doğru! Yanlış!

Fiili memur teorisi, kamusal alanda yetkili olmayan birinin bazı eylem ve işlemlerinin kamusal alanda kabul edilebilir olmasıdır. Hakimlik Akademisi

10) İdarenin yaptığı aşağıdaki sözleşmelerden hangisi idari sözleşme değildir ?

Doğru! Yanlış!

İdari sözleşme, taraflardan biri idare olan ve idareye özel hukuk sözleşmelerini aşan bazı üstün ayrıcalıkların (sözleşmede tek yanlı değişiklik yapma,tek yanlı fesih,denetleme,ceza verme,işletmeye el koyma ve satın alma gibi yetkilerin) tanınmış olduğu sözleşmedir. İdarenin mal ve hizmet alımı; yapı işleri, kiralama ve satıma ilişkin sözleşmeleri ile bayındırlık işlerindeki ihale sözleşmeleri ise idarenin özel hukuk sözleşmeleri olarak kabul edilmektedir. Hakimlik Akademisi

İdare Hukuku | Test-2
İdare Hukuku Mu ? Tü Tü Tü Aman Aman Aman !

Diğer testlerimizi çözmek için tıklayınız.
Biraz Daha Çabalaman Gerekiyor 🙁

Diğer testlerimizi çözmek için tıklayınız.
Gayet İyi Sonuç, Tebrikler !

Diğer testlerimizi çözmek için tıklayınız.
Harikasın, Seni Ayakta Alkışlıyoruz !

Diğer testlerimizi çözmek için tıklayınız.

1 Yorum

  1. Nuh ATAY

    Hukuk okumuyorum hicbir bilgim olmamasına rağmen iyi bir test oldu. Iyi günler

Yorum Yap