Yargı Reformunun İkinci Paketi Ne Getiriyor?

Adalet Bakanlığı, resmî Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Yargı Reformu Stratejisi Belgesindeki bir hedefi daha hayata geçiriyoruz. Reformun ikinci paketi yasalaştığı takdirde Hukuk Mahkemelerindeki yargısal işleyişle ilgili birçok yeni usul ve müessese kazandırılmış olacak.

Yargı Reformu Strateji Belgesinin amaçlarından biri olan “Hukuk Yargılamasının Sadeleştirilmesi ve Etkinliğinin Artırılması” kapsamında hazırlanan ikinci yargı paketi, 63 maddeden oluşuyor. Paketle yargılamayı uzatan sorunlar giderilerek yargısal süreçler hızlandırılacak.

YARGIDA E-DURUŞMA DÖNEMİ BAŞLIYOR
Taraflar, tanıklar, bilirkişiler ve uzmanlar duruşmalara bulundukları yerden ses ve görüntü nakli yoluyla katılabilecek.

TÜKETİCİ ARA BULUCUĞU ZORUNLU HALE GETİRİLİYOR
Bu sayede 50 bin dosya zorunlu ara buluculuk kapsamında mahkemesiz çözüme kavuşturulacak.

VATANDAŞLARIMIZ TAZMİNAT ALACAKLARINA TAM OLARAK KAVUŞACAK
Sigorta şirketlerinden veya güvence hesabından talep edilecek tazminat alacaklarının bizzat hak sahibinin birinci derece yakınları ve kanuni temsilcileri vasıtasıyla takibini zorunlu kılan yeni bir usul getiriliyor.
Böylece, vatandaşlarımız alacaklarına tam olarak kavuşacak, bu alandaki suistimaller önlenecek.

DAVALARDA İHTİSASLAŞMA SAĞLANIYOR
İl merkezlerinde ticaret mahkemeleri ile fikri ve sınai haklar mahkemeleri kurularak teknik nitelikli davalarda ihtisaslaşma sağlanmış olacak.

MAHKEMELER DAHA İŞLEVSEL HALE GELİYOR
Heyet halinde çalışan ticaret mahkemelerinin usul esasları, ilk kez müstakil bir düzenlemeyle belirlenmekte olup bu mahkemeler daha işlevsel ve etkin hale getirilmektedir.

YARGILAMA SÜREÇLERİ KOLAYLAŞACAK
Ön yargılama süresi, ihtiyari tedbir, tahkim, ses ve görüntü yoluyla duruşmaların yapılması gibi birçok usul kurumuyla ilgili sadeleştirici ve yargılamayı kolaylaştırıcı düzenlemeler getiriliyor.

İSTİNAF KANUN YOLUNUN ETKİNLİĞİ ARTIRILIYOR
Bölge Adliye Mahkemelerinin daha hızlı yargılama yapabilmelerine ilişkin hükümler getirilerek istinaf kanun yolunun etkinliği ve sürati artırılıyor.

4.2 MİLYONDAN FAZLA DOSYA DAHA HIZLI SONUÇLANDIRILACAK
Söz konusu düzenlemeler; hukuk uyuşmazlıklarındaki bütün yargısal süreçler dikkate alındığında ilk derece yargılamasında 3,7 milyon ve kanun yolu incelemesinde 550 bin olmak üzere toplam 4,2 milyondan fazla dosyanın daha hızlı bir şekilde ve daha az masrafla sonuçlandırılmasına katlı sağlayacak.

Son Gönderiler

Yorum Yap