Medeni Hukuk| Test-1

1) Hakim önüne gelen hukuki çekişmeyi çözerken bir kanun boşluğuyla karşılaştığında ilk önce aşağıdakilerden hangisini yapar ?

Doğru! Yanlış!

Bir kanun boşluğu varsa hakim örf ve adete bakar, orada da bir düzenleme yoksa kendisi hukuk yaratır. Hakimlik Akademisi

2) Bir hakkın açıkça kötüye kullanılması ile aşağıdakilerden hangisi arasında yakın bir ilişki vardır ?

Doğru! Yanlış!

Herkes haklarını kullanırken ve borçlarını yerine getirirken dürüstlük kurallarına uymak zorundadır. Hakkın açıkça kötüye kullanılmasını hukuk düzeni korumaz. Bir hak dürüstlük kuralına aykırı kullanılırsa kötüye kullanılmış olur. Dolayısıyla bu iki kavram arasında sıkı bir ilişki vardır. Hakimlik Akademisi

3) Ayırt etme gücüne sahip küçük aşağıdakilerden hangisini yasal temsilcisinin izni olmadan yapabilir ?

Doğru! Yanlış!

Vasiyetname yapmak şahsa sıkı sıkıya bağlı haklardandır. Ve bu için sınırlı ehliyetsiz yasal temsilcisinin iznine ihtiyaç duymaz. Hakimlik Akademisi

4) Aşağıdaki kişilerden hangisi bağımsız bir yerleşim yeri edinebilir ?

Doğru! Yanlış!

Velayet altında bulunan çocuğun yerleşim yeri ana ve babasının; ana ve babanın ortak yerleşim yeri yoksa çocuğun kendisine bırakıldığı ana veya babanın yerleşim yeridir. Diğer hallerde çocuğun oturma yeri, onun yerleşim yeri sayılır. Vesayet altındaki kişilerin yerleşim yeri, bağlı oldukları vesayet makamının bulunduğu yerdir. Buna karşılık, evli eşler birbirinden bağımsız yerleşim yerine sahip olabilir. Hakimlik Akademisi

5) Bir özel hukuk tüzel kişisi hakkında aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır ?

Doğru! Yanlış!

Oturma(sükna) hakkı ancak gerçek kişiler lehine kurulabilen bir irtifak hakkıdır. Zira oturma hakkı bir binadan veya onun bir bölümünden konut olarak yararlanma yetkisi verir ve oturma hakkı başkasına devredilemeyeceği gibi mirasçılara da geçmez. Hakkın kapsamı hak sahibinin kişisel gereksinimlerine göre belirlenir. Hakimlik Akademisi

6) Sınırlı ehliyetliler hakkında aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır ?

Doğru! Yanlış!

Sınırlı ehliyetliler ergin ve ayırt etme gücüne sahip olup kısıtlanmamış kişilerdir. Bunlar kendilerine yasal danışman atanmış kişilerdir. Hakimlik Akademisi

7) Aşağıdakilerden hangisi herhangi bir süreye tabi değildir ?

Doğru! Yanlış!

Özel boşanma sebebi teşkil eden suç işleme ve haysiyetsizce hayat sürme durumunda herhangi bir süreye tabi olmaksızın boşanma davası açılabilir. Hakimlik Akademisi

8) Ayrılık kararı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır ?

Doğru! Yanlış!

Boşanma sebeplerinin birinin ya da birkaçının varlığı halinde, taraflar boşanma davası açabileceği gibi, ayrılık davası da açabilir. Veyahut da açılmış olan boşanma davasında, ortak hayatın yeniden kurulabileceğini düşünen hakim, re'sen de ayrılık kararı verebilir. Ancak, ayrılık kararı istenen bir davada hakim, boşanma kararı veremez. Ayrılığa bir yıldan üç yıla kadar bir süre için karar verebilir. Bu süre ayrılık kararının verilmesiyle değil, kesinleşmesiyle işlemeye başlar. Süre bitince ayrılık durumu kendiliğinden sona erer ve ortak hayat yeniden kurulmamışsa eşlerden her biri boşanma davası açabilir. Hakimlik Akademisi

9) Aşağıdakilerden hangisinin edinilmiş mallardan sayılmayacağı hususu sözleşme ile eşler tarafından kararlaştırılabilir ?

Doğru! Yanlış!

Kişisel malların gelirleri kanun gereğince edinilmiş mal sayılır ancak eşler, mal rejimi sözleşmesi kişisel malların gelirlerinin edinilmiş mallara dahil olmayacağını da kararlaştırabilirler. Oysa diğerleri zaten kanun gereğince kişisel mal olarak kabul edilmektedir. Hakimlik Akademisi

10) Boşanmayla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır ?

Doğru! Yanlış!

Nafaka talebi boşanma davası sürerken de talep edilebilir. Boşanma davasından sonra da talep edilebilir. Ancak boşanma davasından sonra talep edilecekse 1 yıllık zamanaşımı süresine tabidir. Hakimlik Akademisi

Medeni Hukuk| Test-1
Medeni Hukuk Pek Sana Göre Değil Galiba 🙁

Biraz Daha Çalışmalısın !

Gayet İyisin, Tebrikler !

Kusursuz Olmaya Ramak Kala !

Çalışmak, Çabalamaktır İnsanı İnsan Yapan Ah Bir Yaşasaydı Da Görseydi Seni Kemal Oğuzman !

5 Yorum

  1. Emre

    Çocuğun babalık davası açma süresine ilişkin kanun AYM tarafından iptal edilmemiş miydi? O soruda bir hata olabilir mi?

  2. Gül

    A.e.g olan küçük ancak 15 yaşından büyükse vasiyetname yaparken yasal temsilcisinin iznini almasına gerek yoktu.

Yorum Yap