Anayasa Hukuku | Test – 1

1) Aşağıdakilerden hangisi bir ülkenin anayasasının katı (sert) bir anayasaya sahip olduğunun göstergesi olarak kabul edilebilir?

Doğru! Yanlış!

Hakimlik Akademisi

2) I- Millet II- Ülke III- Egemenlik IV- Kuvvetler Ayrılığı V- Cumhuriyet Yukarıdakilerden hangileri devletin unsurlarını oluşturmaktadır?

Doğru! Yanlış!

Hakimlik Akademisi

3) Türk Anayasa tarihinde ilk anayasal belge aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

Hakimlik Akademisi

4) Laiklik ilkesi 1924 Anayasına hangi yıl yapılan değişiklikle eklenmiştir?

Doğru! Yanlış!

Hakimlik Akademisi

5) I- Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu II- RTÜK III- YÖK IV- Büyükşehir İdaresi V- İlçe İdaresi Yukarıdaki idari birimlerden hangileri 1982 Anayasında yer almaktadır?

Doğru! Yanlış!

Hakimlik Akademisi

6) Sosyal ve Ekonomik Hak ve Ödevler ilk kez hangi Anayasada düzenlenmiştir?

Doğru! Yanlış!

Hakimlik Akademisi

7) Aşağıdakilerden hangisi pozitif statü haklardan biridir?

Doğru! Yanlış!

Hakimlik Akademisi

8) 1982 Anayasasına göre, ara seçim her seçim döneminde bir defa yapılır ve genel seçimden ....... geçmedikçe ara seçime gidilemez. Yukarıdaki ifadede yer alan boşluğa hangisi gelmelidir?

Doğru! Yanlış!

Hakimlik Akademisi

9) 1982 Anayasası düzenlemesine göre, yasama dokunulmazlığı ile ilgili aşağıda yer alan bilgilerden hangisi doğrudur?

Doğru! Yanlış!

Hakimlik Akademisi

10) 1982 Anayasasına göre, TBMM tarafından genel ve özel af ilanına karar verilebilmesi için en az kaç milletvekilinin oyu gereklidir?

Doğru! Yanlış!

Hakimlik Akademisi

Anayasa Hukuku | Test - 1
Anayasayı 3 kez alttan aldım.
Sen Kemal Gözler'sin!
Sana göre Anayasa karışık bir ders.
Anayasa dersinde iddialısın. Ama daha fazla çalışman lazım
Anayasa dersinde çok iyisin, sadece birkaç eksiğin var.

3 Yorum

  1. E.taş

    Fakülte sınavlarımız test olacak. Daha fazla deneme paylaşımı bekliyoruz👏👏

Yorum Yap