Paylı Mülkiyet/Elbirliğiyle Mülkiyet

PAYLI MÜLKİYETELBİRLİĞİYLE MÜLKİYET
Her malikin eşya üzerinde belirli bir hissesi vardır.Maliklerin hissesi belli değildir.
Konu daima belirli bir eşyadır.Bir eşya olabileceği gibi mal topluluğu da olabilir.
Paylı mülkiyetin kurulmasında sınırlı sayı yoktur. Dilenildiği her an kurulabilir.Hangi hallerde kurulabileceği kanunda tek tek sayılmıştır. Taraflar sayılanlar dışında iştirak halinde mülkiyet kuramazlar.
İdare, her işin özelliğine göre farklı çoğunlukta yerine getirilir.(adi,önemli,olağanüstü).Malın idaresi maliklerin oy birliği ile olur.
Her paydaş eşyayı, diğerlerine zarar vermemek şartıyla bağımsız olarak kullanabilir.Ortaklar malı birlikte kullanmak zorundadır.
Her paydaşın payı üzerinde tasarruf hakkı vardır.Ortaklar ancak birlikte oy birliği ile tasarruf edebilir.
Paylı mülkiyette, bir paydaşın diğerlerini tanımaması ve mal üzerinde mülkiyet iddiası güveni kötüye kullanma suçunu oluşturur.Elbirliğiyle mülkiyette, bir ortağın diğerlerini tanımaması ve mal üzerinde mülkiyet iddiası hırsızlık suçunu oluşturur.
Sorumluluk pay oranında dağılır.Sorumluluk müteselsildir.

Son Gönderiler

Yorum Yap