Önleme Davası/Durdurma Davası/Tespit Davası/Vekaletsiz İş Görme Davası/Tazminat Davaları Ayrımı

TMK md.24/1: Kişilik hakları saldırıya uğrayan kimse hakimden saldırıda bulunanlara karşı korunmasını isteyebilir.

Kişiliği dışa karşı koruyan davalar şunlardır:

ÖNLEME DAVASITecavüz gerçekleşmeden önce, ancak tecavüzün gerçekleşme ihtimalinin yüksek olduğu hallerde açılır.Kusur aranmaz.Kararın ilanı talep edilebilir.
DURDURMA DAVASITecavüz devam ederken açılır. Kusur aranmaz. Kararın ilanı talep edilebilir.
TESPİT DAVASISonlanmış ancak etkileri devam eden bir tecavüz varsa açılır. Kusur aranmaz. Kararın ilanı talep edilebilir.
VEKALETSİZ İŞ GÖRME DAVASI Sebepsiz zenginleşmeye dayalı bu dava, tecavüz ile mağdurun sırtından kazanılan paraların mağdura iadesi için açılır. Kusur aranmaz. Kararın ilanı talep edilebilir.
TAZMİNAT DAVALARIKişilik haklarına tecavüz sonucu zarar doğması halinde açılır.Kusur aranır. Kararın ilanı talep edilebilir.

Son Gönderiler

Yorum Yap