Memuriyetin Sona Erme Halleri

ÇEKİLME(İSTİFA)
Devlet memurlarının kurumlarına yaptıkları yazılı başvuruyla görevinden ayrılmasıdır.
Çekilme dilekçesinin verilmesi ile memur görevini bırakıp gidemez. Bunun kurum tarafından kabul edilmesi veya yerine bir memur atanması gerekir. Bu şartlar gerçekleşmezse 1 ay sonunda memur görevini bırakıp gidebilir. Memurun bu üç durumdan herhangi birine göre görevinden çekilmesine “usulüne uygun görevinden çekilme” denir ve bu memurlar 6 ay boyunca herhangi bir kamu kurumunda memur olarak çalışamaz.
Usulüne uygun olmayan şekilde görevinden ayrılan memur ise 1 yıl boyunca herhangi bir kamu kurumunda memur olarak görevine dönemez.
ÇEKİLMİŞ SAYILMA
Devlet memurlarının bazı eylem ve davranışları sonucunda kendilerinin bir talebi olmadığı halde çekilme talebinde bulunmuş gibi sayılmalarıdır. Bu haller ise şunlardır:
• Açık kadroda iken atanan memurun görevine başlamaması
• Aynı yere atanan memurun ertesi gün işe başlamaması
• Farklı yere atanan 15 gün (yol süresi hariç) içinde göreve başlamaması
• Memurun 10 gün aralıksız olarak göreve gelmemesi
• Vatani hizmetini bitiren memurun 30 gün içinde göreve başlamaması
• Yurt dışı görevinden dönen memurun 15 gün içinde göreve başlamaması
• Aylıksız izni biten memurun 10 gün içinde göreve başlamaması
MEMURLUKTAN ÇIKARMA*
657 sayılı Kanun’da sayılan bazı disiplin suçlarının işlenmesi sebebiyle memurun disiplin cezası ile memuriyetten çıkarılmasıdır. Örneğin, Atatürk’e hakaret etmek,siyasi partiye girmek gibi.
KOŞULLARDA EKSİKLİK
Memurluğa giriş için gerekli şartlara sahip olunmadığı sonradan ortaya çıkarsa veya sonradan bu şartlar kaybedilirse memuriyete son verilir.
BAĞDAŞMAZLIK
Memurlukla bağdaşmayan bir görevin kabul edilmesi durumunda memuriyet sona erer.
EMEKLİLİK
Memurun görev süresinin dolması, yaş haddi, primlerinin tamamlanması veya malullük gibi sebeplerle emeklilik statüsüne geçmesidir. Maaş almaya devam eder.
ÖLÜM
Vefat eden memurun görevi sona erer. Ailesine maaş bağlanır ancak aileden birisine memuriyet verilmez.

Son Gönderiler

Yorum Yap