İş Kanunu Kapsamı

İş Kanunu Kapsamı Dışındakiler İş Kanunu Kapsamındakiler
• Deniz ve hava taşıma işleri • Limanda ve yer tesislerinde çalışanlar
• 50’den az işçi çalıştırılan (50 dahil) tarım ve orman işlerinin yapıldığı iş yerlerinde veya işletmeleri • Tarım aleti üreten fabrikalarda çalışanlar
• Aile ekonomisi sınırları içinde kalan tarımla ilgili her çeşit yapı işleri • Tarım işletmelerinde yapılan yapı işleri
• Bir ailenin üyeleri ve 3 üncü dereceye kadar hısımları arasında dışarıdan başka biri katılmayarak evlerde ve el sanatlarının yapıldığı işler • Halkın faydalanmasına açık veya iş yerinin eklentisi durumunda olan park ve bahçe işleri
• 507 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Kanununun tarifine uygun en çok üç kişinin çalıştığı iş yerlerinde. (Sermaye ile birlikte emek/sanat) • Deniz İş Kanunu kapsamına girmeyen ve tarım işlerinden sayılmayan, denizlerde çalışan su ürünleri üreticileri ile ilgili işler
• Ev hizmetleri
Çıraklar
• Sporcular
• Rehabilite edilenler

Son Gönderiler

Yorum Yap