İlam / İlam Niteliğinde Belge

İLAMİLAM NİTELİĞİNDE BELGE
Hukuk mahkemesi ilamları Mahkeme huzurunda yapılan sulhler
İdare mahkemesi tam yargı ilamları Mahkeme huzurunda yapılan kabuller
Hakem kararları Temyiz ve istinaf kefaletnameleri
Sayıştay ilamları Kayıtsız şartsız tek taraflı para borcu ikrarını içeren düzenleme biçimindeki noter senetleri
Tenfiz edilmiş yabancı mahkeme kararları İcra dairesindeki kefaletnameler
Tüketici hakem heyeti kararları
Baroların ve Noterler Birliği’nin üyeleri hakkında ödenmeyen aidat ve giderlere ilişkin kararları
Uzlaşmaya ait suçlar hakkında uzlaşma belgesi
İcra edilebilirliğine ilişkin mahkemece şerh verilen, ara buluculuk faaliyeti sonunda imzalanan anlaşma belgesi
Kayıtsız şartsız bir para borcu ikrarını içeren ipotek akit tablosu
Avukatlık Kanunu’ na göre, her iki tarafın avukatı huzurunda yapılan ve onların da imzasını taşıyan uzlaşma tutanağı

Son Gönderiler

Yorum Yap