Genel Haciz Yolu/Kambiyo Senetlerine Mahsus Haciz Yolu

GENEL HACİZ YOLUKAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS HACİZ YOLU
• İlamsız icra takibidir. Mahkemeden hüküm alınmaksızın takip başlatılabilir.• İlamsız icra takibidir. Mahkemeden hüküm alınmaksızın takip başlatılabilir.
• Sadece para ve teminat alacaklarında başvurulabilir.• Sadece para ve teminat alacaklarında başvurulabilir.
• Takip bir senede dayanmak zorunda değildir. Elinde adi senet bulunan bir kimse bu yola başvurabileceği gibi gerçekte alacaklı olmayan kimseler bile bu yola başvurabilir.• Alacaklısının elinde bono, poliçe ve çek gibi bir kıymetli evrakın bulunması gerekir.
• Alacak hakkı rehinle teminat altına alınmışsa öncelikle rehnin paraya çevrilmesi yoluna gidilmesi zorunludur. Bu durumda doğrudan Genel Haciz Yolu ile takip yapılamaz.• Alacak hakkı rehinle teminat altına alınmışsa öncelikle rehnin paraya çevrilmesi yoluna başvurulması zorunlu değildir. Doğrudan KSMH ile takip yapılabilir.
• İcra müdürünün senedi ve borcun vadesini inceleme yetkisi yoktur. Hatta takip başlatmak isteyen kimsenin gerçekte alacaklı olup olmadığını dahi inceleyemez.• İcra müdürü takip talebindeki;
– Kanuni unsurların yer alıp almadığını,
– Senedin kambiyo senedi olup olmadığını,
– Alacaklının yetkili hamil olup olmadığını,
– Senedin vadesinin gelip gelmediğini incelemek zorundadır.
• Ödeme emrine itiraz yazılı veya sözlü olarak gün içinde icra dairesine yapılır.• İtirazlar 5 gün içinde bir dilekçe ile icra mahkemesine yapılır.
• İtiraz üzerine icra takibi kendiliğinden durur.• İtiraz satıştan başka icra takip işlemini durdurmaz. Ancak gerekli görmesi halinde icra mahkemesi icranın geçici durdurulmasına karar verebilir.
• Ödeme emrine itiraz edilmemesi durumunda borcun ödenmesi için 7 günlük süre verilir.• Ödeme emrine itiraz edilmemesi durumunda borcun ödenmesi için 10 günlük süre verilir.
• Ödeme süresi içinde borç ödenmez ve itiraz da edilmezse borçlu 7 gün içinde mal beyanında bulunmak zorundadır.• Ödeme süresi içinde borç ödenmez ve itiraz da edilmezse borçlu 10 gün içinde mal beyanında bulunmak zorundadır.
• İtirazın geçici kaldırılması kararından sonra borçtan kurtulma davası açılabilir.• İtirazın geçici kaldırılması kararı söz konusu olmadığı için borçtan kurtulma davası bu takip yolunda açılmaz.

Son Gönderiler

Yorum Yap