Geçici İş İlişkisi

GEÇİCİ İŞ İLİŞKİSİ SÜRESİ
Ebeveyn izni, analık hali, askerlik hizmeti halinde ve iş sözleşmesinin askıda kaldığı diğer hallerde Bu hal sona erene kadar
Mevsimlik tarım işlerinde Süre sınırı olmaksızın
Ev hizmetlerinde Süre sınırı olmaksızın
İşletmenin günlük işlerinden sayılmayan ve aralıklı olarak gördürülen işlerde en fazla 4 ay
İş sağlığı ve güvenliği bakımından acil olan işlerde veya üretimi önemli ölçüde etkileyen zorlayıcı nedenlerin ortaya çıkması halinde en fazla 4 ay
İşletmenin ortalama mal ve hizmet üretim kapasitesinin geçici iş ilişkisi kurulmasını gerektirecek ölçüde ve öngörülemeyen şekilde artması halinde en fazla 4 ay
• Geçici işçi sayısı, iş yerinde çalıştırılan işçi sayısının 1/4’ünü geçemez.
• 10 ve daha az işçi çalıştırılan iş yerlerinde 5 işçiye kadar
Mevsimlik işler hariç dönemsellik arz eden iş artışları halinde en fazla 4 ay

Mevsimlik işler hariç toplam 8 ayı geçmemek üzere en fazla 2 defa yenilenebilir.

Geçici işçi çalıştıran işveren, belirtilen sürenin sonunda aynı iş için altı ay geçmedikçe yeniden geçici işçi çalıştıramaz.

Son Gönderiler

Yorum Yap