Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri

Olağan Dönem CBKOlağanüstü Dönem CBK
• Anayasada kanunla düzenlenmesi öngörülen konularda CBK çıkarılamaz.• Kanun gücündedir.
• TBMM’nin onayına sunulmaz.• TBMM’nin onayına sunulur.(3 aylık sürede onaylanmazsa yürürlükten kalkar.)
• Sadece sosyal ve ekonomik haklar düzenlenebilir.• Çekirdek haklar hariç tüm haklar düzenlenebilir.
• Anayasa Mahkemesi denetimine tabidir.• Anayasa Mahkemesi denetimine tabi değildir.

Her ikisinde de Resmî Gazete’de yayınlandığı aynı gün yürürlüğe girer (kanunlar gibi).

CBK’ler yasamanın asliliği ve genelliği ilkelerinin istisnasıdır.

Son Gönderiler

Yorum Yap